„Przedmieścia: ludzi jak krowy*” – Listopad 2007

anødine > Portfolio > Projekty > Projektowania oświetlenia > „Przedmieścia: ludzi jak krowy*” – Listopad 2007

*«Cercanías: Hombres como vacas» (es).

Krajobraz, który fasonują różne okręgi otaczające miasto, został wyartykułowany z czysto ekonomicznych i produkcyjnych interesów, co sprawia, że wiejskie i sztuczne mijają się i prowadzą do gruntów ornych, składowisk, rond, urbanizacji, terenów przemysłowych lub centrów handlowych połączonych ze sobą autostradami, kolejami lub drogami wiejskimi. Ten kontekst służy do analizy dwóch prędkości i dwóch różnych czasów, które współistnieją w tym krajobrazie w ciągłej transformacji, w ciągłym znikaniu.
1

Karta artystyczna

Kilka obrazków