Akademia Muzyczna w Krakowie – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego – Maj 2019

anødine > Portfolio > Fotografia > Wydarzenia > Przedstawienia > Koncerty > Akademia Muzyczna w Krakowie – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego – Maj 2019

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich (dawniej Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich) obecny jest wśród wydarzeń wysokiej kultury Krakowa bez przerwy od 1989 r. Zadaniem festiwalu jest promocja i prezentacja współczesnej, profesjonalnej twórczości kompozytorów krakowskich (od klasyków i generacji profesorów, poprzez wyróżniające się średnie pokolenie, po kompozytorów najmłodszych oraz studentów kompozycji) realizowana w kontekście muzyki krajów sąsiadujących oraz krajów unii europejskiej i muzyki światowej.1

Misją Akademii Muzycznej w Krakowie – od początku jej istnienia (już ponad 120 lat) – jest kształcenie muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra.2

Karta artystyczna

Kilka obrazków

A teraz na wideo z muzyką, która nie ma nic wspólnego ☺︎